آخرین اخبار

یادداشت

janbaz.net/fa/s?a=7421

تکلیف جریان انقلابی در قبال کرامت زنان

یک پژوهشگر حوزه زنان توصیه کرد در این دوره از انتخابات علم دفاع ازکرامت زنان توسط نامزد جامعه انقلابی بلند شود و گفت: باید یک بار برای همیشه علم گفتمان دفاع از کرامت زنان را خود جریان انقلابی و اسلامی بلندکند.


به گزارش روابط عمومی جمعیت چانبازان، مریم اردبیلی در همایش سراسری بانوان جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی که با حضور بانوان دو جمعیت ایثارگران و رهپویان در بستر فضای مجازی برگزار شد، با اشاره به اینکه ما اکنون از جهات مختلف در یک برهه بسیار حساس زمانی به سر می بریم، گفت: قرن جدید پیش رو، اقتضائات جدیدی را می طلبد و ما باید به دنبال روندها و مدل کاری جدید باشیم واتمسفر جدیدی برای کار انقلابی زنان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به منشور گام دوم انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری درچله انقلاب اسلامی صادر شد، گفت: این بیانیه به مصابه چراغ هدایت، مسیر آینده ما را روشن کرده و می دانیم باید به چه سمت و سویی گام برداریم ودر حوزه زنان نیز با تاسی به این بیانیه می توان راه آینده را مشخص کرد.

اردبیلی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تحول بزرگی در احوالات زنان جامعه ایجاد کرد و امام خمینی (ره) فضا را برای کنش فعال زنان فراهم کردند،افزود: این نگاه نو به زن در جامعه منجر به اتفاقات بزرگی در دهه های اخرشد. البته با وجود ورود زنان به عرصه های گوناگون و تاثیرگذاری آنها در جامعه به لحاظ ابعاد فردی، اجتماعی و خانوادگی، همچنان فضای زیادی برای فعالیت زنان وجود دارد.

به اعتقاد وی، برای ورود به گام بعدی انقلاب اسلامی، نیازمند کنش فعال زنان انقلابی هستیم و این همان چیزی است که هنوز رخ نداده است.

این آینده پژوه و پژوهشگر حوزه زنان گفت: بخشی از بیانیه گام دوم اشاره جالبی دارد مبنی بر اینکه بخش مهمی از نیروی انسانی و منابع انسانی کشورهنوز بلااستفاده مانده و در امر جامعه سازی و تمدن سازی نقش آفرین نشده است. اتفاقا جامعه زنان در زمره همین منابع انسانی است که از ظرفیت های آن به طور کامل استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه در این برهه حساس تاریخی باید کنش گری زن مسلمان به گونه ای جدید بازخوانی شود و این کنش گری می تواند در عرصه های مختلف از جمله انتخابات رخ دهد، گفت: ما نیازمند گفتمان ویژه ای برای تعریف بستراین کنش گری هستیم. در طول دهه های گذشته برخی انسدادها و دوگانه ها درباره کنش گری زنان شکل گرفته و اکنون وقت آن رسیده که جامعه از این دوگانه ها عبور کند تا بتوان گام بعدی انقلاب را به نحو مطلوب پیمود.

اردبیلی با بیان اینکه زن تراز در نظام اسلامی، همچنان در دوگانه هایی که از گذشته مطرح بوده اسیر است، گفت: به عنوان مثال همواره این پرسش، پیش روی زنان وجود دارد که آیا به تحصیل خود ادامه دهند یا اینکه وظیفه کنشگری انقلابی خود را دنبال کنند یا دوگانه دیگر مربوط به اشتغال زنان و فرزند آوری آنهاست که از سال های قبل مطرح بوده و هنوز جامعه از آنها عبورنکرده است.

وی معتقد است زمانی زنان ناچار بودند بین اولویت های متکثر پیرامون خود، یکی را انتخاب کنند و زمینه های شکوفایی استعدادها و تعالی بخشی خود را قربانی بخش دیگری از وظایف اولویت دار خود می کردند. اما اکنون امکان جمع بین بسیاری از این اولویت ها فراهم شده است؛ کمااینکه به طور مثال امکان کار پاره وقت و منعطف توام با ایفای نقش هایی که در خانه دارند، در کشورفراهم شده است.

این آینده پژوه با بیان اینکه در عصر کنونی، نقش دولت ها و ساختارهای سلسله مراتبی بالا به پایین در خلق یک اتفاق و حل یک مساله در راستای تعالی جامعه در حال کمرنگ شدن است، افزود: در این بین یک کنش گری فعال انقلابی می تواند به اقدامات نهادهای رسمی جهت دهد. اینجاست که نقش زنان مشخص می شود چراکه زنان واجد ویژگی های خاصی هستند که همخوانی زیادی با کنش گری فعال انقلابی دارد.

وی در ادامه توضیح داد: از نگاه فمنیسم تنها راه تاثیرگذاری زن این است که وارد ساختارهای مدرن قدرت شود و پله به پله صعود کند تا به نقطه مطلوبی برسد و بتواند در رقابت با مردان اثرگذار باشد. نگاه متحجر سنتی هم حیطه ای برای فعالیت زنان قائل نبوده و اعتقاد دارد زنان همواره باید در محدوده خانه ها بمانند و مسوولیتی فراتر از این نداشته باشند. این نگاه حتی نقش زنان در خانه و خانواده را نیز محوری نمی داند. اما از هر دو گفتمان مذکور باید گذر کرد؛ کمااینکه امامین انقلاب راه گذر از این دو را به ما نشان داده اند و قدم هایی نیز برداشته شده است اما هنوز به نقطه مقصود نرسیده ایم.

655

وی با اشاره به ظرفیت های ویژه زنان در عرصه کنش گری گفت: در جهانی که کنش گری کف میدان، حرف اول را برای حل مسائل محلی، ملی و جهانی می زند، در این جهان قدرت خلق ارتباطات و نوآوری برای حل مساله در کف میدان و درک عمیق مسائل مردم به زنان تعلق دارد. در واقع خلقت زنان واجد ویژگی هایی است که برای کشف مسائل عمیق درون جامعه و درک آنها و نیز ایجاد ارتباطات با جامعه مورد نیاز است.

اردبیلی با بیان اینکه زنان جامعه مسلمان باید از هر دو گفتمان فمنیستی ومتحجرانه عبور کنند، گفت: اکنون زمان این گذر است و ما در حال خروج از مسیر بن بستی هستیم که برای زنان ایجاد شده است. برای این منظور باید به گفتمان سومی تعریف شود، به ویژه با توجه به اینکه عدم کفایت دو اندیشه دیگر برای زنان و دختران جوان جامعه مشهود شده است. اکنون ما با بدنه جوانان انقلاب خوش فکری روبرو هستیم که فقط کافی است آنها را از مسیر مسدود فعلی خارج کنیم. در این بین لازم است زنان مسائل مبتلابه خود را صرفا با نگاه فرافکنانه بررسی نکنند و منتظر نباشند تا دولت، نهادهای آموزشی و نظایر آن کاری انجام دهند، بلکه خود به میدان بیایند.

وی خاطرنشان کرد: امروز روزی است که زن مسلمان انقلابی باید شخصا احساس وظیفه مندی کند و مطمئن باشد در گوشه و کنار، باری از انقلاب روی زمین مانده که فقط و فقط توسط او برداشته خواهد شد. اگر تمام دختران انقلابی این وظیفه مندی مداوم را باور داشته باشند، جهشی در سطح جامعه و در امرنقش آفرینی زنان در عرصه های گوناگون رخ خواهد داد.

این پژوهشگر حوزه زنان با تاکید بر اینکه ما به عنوان زنان جامعه باید برای یک تغییر آماده باشیم و نباید تغییر را به مصابه فاجعه بیانگاریم، افزود: هر تغییر برای ما به منزله فرصتی است که می تواند به برداشتن یک گام بزرگ برای تحقق کنش گری اجتماعی زنان کمک کند. امام خمینی (ره) نیزبا وجود سختی های فراوان توانستند تغییر بزرگی را با رهبری یک انقلاب درجامعه ایجاد کنند. وی ادامه داد: امام در زمان تبعید فرموده بودند که یاران من اکنون درگهواره ها هستند. ایشان اطمینان داشتند که نسلی توسط مادران انقلابی در حال پرورش است که ستم رژیم شاهنشاهی را بر نمی تابد. اکنون نیز در گام دوم انقلاب اسلامی باید اتفاقی متفاوت رقم بخورد و نسلی از مادران راشاهد باشیم که بتوانند به مسائل پیرامون خود نگاه دقیق و راه حل محورداشته باشند. این نسل نه فقط جامعه ایرانی را اصلاح خواهد کرد، بلکه باید قدرت الگوسازی جهانی را نیز داشته باشد.

اردبیلی تاکید کرد: ما با نسلی پرورش یافته انقلاب و مکتب امامین انقلاب مواجه هستیم که به لحاظ ویژگی های فردی و اخلاقی، آمادگی کنش گری موثر در جهان امروز را دارد، اما هنوز این انرژی متراکم از پشت سد آزاد نشده است وگرنه قطعا می تواند جریان ساز باشد.

وی معتقد است در آغاز پیمودن گام دوم انقلاب اسلامی، وقت آن رسیده که از دو گفتمان شکست خورده در پرداختن به مسائل زنان عبور کرده و گفتمان سوم خود را طرح کنیم که در آن زنان نقش ویژه ای در عرصه کنش گری انقلابی خواهند داشت.

اردبیلی در بخش پرسش و پاسخ این همایش در پاسخ به سوالی درباره مسائل اولویت دار زنان در جامعه ایرانی گفت: یک مساله جدی نوع نگرش جامعه زنان به خود است که قاعدتا ظرف یک نسل انتقال این نگرش به جامعه نیز رخ خواهد داد.اگر نگاه زنان به خودشان حداقلی و فروکاهیده به ظواهر باشد، طبعا نمی توانند نقطه تاثیری انتخاب کرده و به دنبال اثرگذاری باشند. در عین حال اگر عزت نقس انقلابی شکل بگیرد و آحاد جامعه نیز کنش گری زنان را به

رسمیت بشناسند، عرصه به گونه دیگری برای نقش آفرینی زنان فراهم می شود.

به گفته اردبیلی، مساله دوم امروز جامعه زنان، تعریف الگوی متعادل از حضور و شکوفایی آنها در نقش های مختلف است. اگر بتوانیم راه حل مسائل زنان در در قالب ایجاد گفتمان سوم به جهان عرضه کنیم، خلائی که جهان ازآن در رنج است را نیز برطرف کرده ایم.

وی مساله دیگر مبتلابه زنان را اهمیت و قداست خانواده به عنوان سلول اصلی جامعه عنوان کرد و گفت: نقش زنان در خانه و خانواده صرف نظر از نقش های سنتی و خدماتی، به شکل نقش آفرینی دغدغه مند برای نگاه فرزندان و ترغیب آنها به مطالعه، دین شناسی و نظایر آن، می تواند دنبال شود. البته ایجاد فضایی که در آن هم کنش گری سیاسی رخ دهد و هم محیطی با نشاط و مناسب تعالی برای فرزندان ایجاد می کند، قطعا موثر است.

وی در ادامه مساله سالمندی جمعیت را یک موضوع جدی دانست که باید به آن ورود شود و گفت: چند دهه دیگه فرصت پنجره جمعیتی ما به اتمام می رسد و با این حال ایران اکنون یکی از پایین ترین نرخ های باروری در جهان را دارد. این مساله نیازمند یک تغییر سریع است. ما باید  نسخه ایرانی و انقلابی خود را پیاده کنیم و زنان هم فرصت برای تعدد فرزند را جدی بگیرند و هم شاهد شکل گیری جامعه دوستدار کودک باشیم.

وی با بیان اینکه در امر باور به کنش گری زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی همواره ضعیف عمل کرده ایم، گفت: دولت های مختلف هنگام تبلیغات انتخاباتی، وعده هایی را مطرح می کنند اما خیلی زود به فراموشی سپرده می شود.

اردبیلی ابراز امیدواری کرد دولت انقلابی درصورت تشکیل، باید مساله زنان را به عنوان یک مطالبه جدی جامعه به رسمیت بشناسد و دنبال کند.

وی معتقد است جریان انقلابی با خالی گذاشتن سنگر، اجازه داده جریان غربگرا پرچم حقوق زنان را بر سر دست بگیرد و این در حال است که آنها درزمان دولت های خود حتی بعضا موجب عقبگرد در امر حقوق  زنان شده اند.

این پژوهشگر حوزه زنان توصیه کرد در این دوره از انتخابات علم دفاع از کرامت زنان توسط جامعه انقلابی بلند شود و گفت: باید یک بار برای همیشه علم گفتمان دفاع از کرامت زنان را خود جریان انقلابی و اسلامی بلند کند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مواضع

بیانیه

تصاویر

تمامی حقوق محفوظ است.

امام خامنه ای امام خمینی
                 

 

 

Template Design:Dima Group