انتصاب برادر جانباز علیرضا کتابدار به سمت دبیری استان خراسان رضوی

با حکم دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی علیرضا کتابدار به عنوان دبیر استان خراسان رضوی منصوب شد

 

{jcomments on}