انتصاب برادر جانباز ابوالفضل بیات منفرد به سمت دبیری استان زنجان


IMG 4759

 

با حکم دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ابوالفضل بیات منفرد به عنوان دبیر استان زنجان منصوب شد.

 

20