انتصاب برادر جانباز حیدر محقق به سمت دبیری استان ایلام


 

583

 

با حکم دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی حیدر محقق به عنوان دبیر استان ایلام منصوب شد.

 

616