معافیت ایثارگران از پرداخت عوارض محلی شهرداری ها

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۸ تیر ماه برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات اعمال شده توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها...


ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه صحن علنی "در خصوص لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها "اظهار داشت: ما در خصوص ایثارگران در بحث درآمد پایدار برای حمایت و ساخت و ساز و خانه در کمیسیون شوراها در صحن علنی در مجموع مصوبات خوبی داشتیم. اما باید نظارت بیشتری کنیم که شهرداری ها و دهیاری ها این امتیازات خوب برای ایثارگران، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان را واقعا برای جامعه هدفشان خوب اجرا کنند.

 

نماینده مردم نجف آباد که خود فرزند شهید است در توضیح مصوبه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس روز یکشنبه 28 تیر ماه برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات اعمال شده توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها موافقت کردند.

 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: نمایندگان مجلس با اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بند (الف) تبصره (1) ماده (4) و الحاق 3 تبصره (3، 4 و 5) این ماده موافقت کردند و بر اساس آن، در بند الف- عوارض محلی، وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.

 

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این مصوبه عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها تهیه گردیده و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود. همچنین در دریافت عوارض ابلاغی تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداری‌ها اعم از کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها با توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروه های ناتوان، از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران باید مدنظر باشد.

 

به گفته ابوترابی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت در بهارستان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات اعمال شده در ماده 11 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن در ماده 11 مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده(59) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(2%) و یک‌درصد(1%) به‌عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

 

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران  و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند.

 

عضو فراکسیون فرزندان شهدا در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنهاست، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.