انتصاب برادر جانباز جواد عباسعلیزاده به سمت دبیری استان آذربایجان شرقی 

تمامی حقوق محفوظ است.

امام خامنه ای امام خمینی
                 

 

 

Template Design:Dima Group