جایگاه ایثارگری در بودجه ۹۹

عدد پیشنهادی دولت برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال آینده ۱۶ هزار و ۷۲ میلیارد و ۵۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد...


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در تبصره ۱۷ به پرداخت کمک معیشت به جانبازان معسر و در بند ب به تکلیف بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره شده است.

 لایحه بودجه سال ۹۹ کشور از حیث منابع بالغ بر نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال (19887370910000000 ریال) است که مبتنی بر منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد و سایر منابع تامین اعتبار می‌باشد.

بر این مبنا عدد پیشنهادی دولت برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال آینده ۱۶ هزار و ۷۲ میلیارد و 528 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که نسبت به سال 9۸ افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

در تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۹۹ در بند به آمده است:

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره ۷ این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

همچنین قرار است بر اساس این بند آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهید و به تصویب هیئت وزیران برسد.

برپایه لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۹ در خصوص وضعیت ایثارگران در جدول شماره ۷ با عنوان بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در ردیف ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید و امور ایثارگر نیز اشاره به وضعیت جامعه ایثارگری شده است.

بر اساس جدول شماره ۷ جهت ریز برنامه‌های بنیاد شهید بیشترین مبلغ بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومان برای بخش توسعه خدمات حمایتی ایثارگران اختصاص داده شده بخش پژوهش های کاربردی در حوزه ایثارگران فقط توانسته است سه میلیارد تومان را جذب کند.

در واقع در جدول شماره ۷ مبلغ ۱۶۳ هزار میلیارد تومان به ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران و مبلغ ۹۴۵ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان به بخش توسعه خدمات بیمه ای ایثارگران و مبلغ ۷۲۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بخش خدمات اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به ایثارگران در سال ۹۹ اختصاص داده شده است.

همچنین در خصوص توسعه خدمات حمایتی ایثارگران و پژوهش های کاربردی در حوزه ایثارگران به ترتیب مبالغ ۱۴ هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۷۶۹ میلیون و یکصد هزار تومان و مبلغ ۳ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

در ادامه جدول شماره ۷ با توجه به موضوع بیمه  تکمیلی که دغدغه اصلی جامعه ایثارگری است طبق جدول برای توسعه خدمات بیمه ای ایثارگران در سال آینده دولت مبلغ ۹۴۵ میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است.

در جدول شماره ۹ با عنوان برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در ردیف ۱۵ تحت عنوان اعتبارات موضوع عدم قطع حقوق پدر و مادر شهید فوت شده که فرزندان محجور، صعب‌العلاج، معلول، مطلقه تحت تکفل و نامادری دارند، برآورد هزینه ای برای سال آینده مبلغ ۳۲۸۵۰۰ میلیون ریال لحاظ شده است.

بر پایه جدول شماره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۹ با عنوان توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت در سال 1399 سه ردیف لحاظ شده است که شامل مطالبات خانواده معظم شهدا، پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات دیون است. فاش نیوز

نوشتن دیدگاه

Security code تصویر امنیتی جدید

ارسال

تمامی حقوق محفوظ است.

امام خامنه ای امام خمینی
                 

 

 

Template Design:Dima Group